CV

 

Faglig baggrund
Jeg har konsulent- og undervisningserfaringer med: 
- konfliktløsning og konfliktmægling på arbejdspladser 
- arbejdspladsers professionelle samtaler 
- coaching, vejledning og supervision 
- konsulent ved organisationsændringer 
- udvikling og planlægning af undervisningsforløb 
- projektledelse for jobrotationsforløb og vejledningskurser 
- ledelse af fremtidsværksteder 
- voksenundervisning, seminarieundervisning 
Jeg bestræber mig på at anvende faglig viden på et højt niveau og løbende, selvkritisk at lære af de erfaringer, jeg drager ved ethvert nyt møde med mine kunder. 

Uddannelse
Jeg er lærer, cand.pæd. og uddannet i voksenpædagogik på RUC
Efteruddannet i konfliktløsning og konfliktmægling ved Center for Konfliktløsning og ved Institute for the Study of Conflict Transformation 
Efteruddannet i supervision (Den Sociale Højskole) i samtaleledelse (Kemplerinstituttet) samt i Journalistisk skrivning, Danmarks Jounalisthøjskole.

Privat
Jeg er født i Nysted i 1954, er gift og har to voksne sønner.
Er efter en længere årrække på Falster nu flyttet til København. Ved siden af mit virke som konsulent og konfliktmægler har jeg en ganske anden, mere hobbypræget virksomhed som kogekone og som madskribent for Bryggebladet, Islands Brygges lokalavis. Desuden driver jeg Forlaget Lofa, der har udgivet to billedskønne kogebøger, se www.forlagetlofa.dk og www.kogekone.dk