Transformativ mægling

Konfliktmægling er en af mange måder at tage hånd om konflikter på. Når mennesker i konflikt ikke længere kan tale sammen, kan en konfliktmægling være en vej til at forbedre forholdet mellem de involverede personer.

Jeg mægler i overensstemmelse med den transformative model. Det, der transformeres, er kort fortalt parternes samspil – fra negativ afmagt og fjendtliggørelse til et konstruktivt overblik og gensidig anerkendelse.

Hos mig kan man også få kurser og træning i den transformative mæglingsmetode.

Læs mere på denne side www.dentransformativemodel.dk