Organisationsudvikling

Vilkår forandres og organisationer forandres. Forandringens følgesvend hedder konflikt

Organisationer kan naturligvis ikke leve til evig tid i forstening og fortidighed, men klog forandring kræver god forankring, meningsfuldhed og forståelse i alle organisationens led. Konflikter kan bruges konstruktivt i forandringsprocesser – hvis man har mod til det.  Læs herunder om hvad – hvordan og for hvem, Nethe Plenge arbejder med organisationsforandringer

Hvad?

Genskab organisationen med mening – for alle

Forandringstider vil medføre en vis grad af uforudsigelighed og derfor også utryghed.
Forandringer indebærer desværre alt for ofte, at ‘barnet smides ud med badevandet’ – gode og velfunderede erfaringer overses til fordel for den glitrende og spændende fremtidsudsigt. Kunsten i en forandringsproceses er at udnytte dynamikken mellem forandring og stabilitet.

Hvordan?

Organisationskonsulentens virke

Nethe Plenge tilbyder hjælp til at følge personaleledelsen i forandringsprocesser – fra A til Z.

For eksempel med
- sparring og coaching på ledelsesniveau
- planlægning og gennemførelse af større fællesarrangementer
- formidlingsopgaver og mødeledelse
- procesledelse i demokratiske beslutningsprocesser for eksempel fremtidsværksted

Hvem?

Organisationsændringer og beslutninger angår levende mennesker

Fokus for mit virke er, hvorledes organisationsforandringer og beslutningsprocesser virker i og på menneskene i organisationen, både ledere og øvrige personalegrupper.

Nethe Plenge løser gerne opgaver for
- produktionsvirksomheder
- offentlige arbejdspladser
- frivillige eller politiske foreninger
- kunstnergrupper
og andre små og store organisationer.