Nethe Plenge

Arbejdsgrundlag

Mit arbejde bygger på taktfuldhed og anstændighed over for de mennesker, jeg møder og samarbejder med.
Det, jeg tilbyder, bygges op i respekt såvel for den verden, jeg får lov at træde ind i, som for det fællesskab og samfund, vi lever i.
Min opgave er altid at stille den viden og faglighed, som jeg besidder, til rådighed for mine kunder.

Demokratisering, myndighed og oplysthed er nøgleord for mit virke.

Målet for min indsats er at fremme trivsel, samarbejde og professionalisme – dermed også effektivitet.

Jeg har et ønske om at bidrage til at styrke nogle af de forhold, der kan gøre arbejdslivet rigere, mere effektivt og mindre belastende for personale på alle niveauer.

Enhver opgave forberedes og tilrettelægges i nært samarbejde med kunden.

Baggrund
Læs Nethe Plenges CV »

Udgivelser
Læs om Nethe Plenges egne udgivelser »

Nethes blog
Nethes fagpersonlige refleksioner Bloggen »