Kursuseksempel

Basiskursus i konflikthåndtering

for mennesker, der har til opgave at række en hjælpende hånd i andres konflikter, for eksempel ledere med personaleansvar, mellemledere, teamledere og -koordinatorer, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter.

Kurserne kan tilrettelægges for en gruppe fra samme organisation eller som åbne kurser med deltagere fra flere organisationer.

Vi arbejder aktivt med deltagernes daglige virke, så man umiddelbart kan tage fra kurset med nye muligheder for at foregribe eller løsne dagligdagens konflikter.
Internatophold giver mulighed for fordybelse og intensitet – de nødvendige forudsætninger for at lære at begå sig i og med konflikter.

Basiskursus i konfliktløsning – kursus på ni dage fordelt over tre måneder

Indhold
I: Basal konfliktforståelse. Konfliktens elementer og opløsning
II: Konflikthjælperens indsats. Om at foregribe og gribe ind
III: Konfliktens møder. Konfliktmægling. Etik i konflikthjælperens arbejde

Form:
Livlig og livfuld vekslen mellem oplæg og deltageraktiviteter, fx træningsøvelser, arbejde med cases, dialoger og refleksion

Deltagerantal:
Fra 8 til 18 deltagere pr hold

Deltagerforudsætninger:
Mod på at lære nyt i et aktivt samarbejde med de andre deltagere

Tillægs-klippekort på tre halve dage:
Basiskurset kan suppleres med fx opfølgningskursusdage, temadage i organisationen, supervision, træningsgruppe med coaching eller andet efter behov

Pris 2013/2014:
Undervisningen koster i alt 175.000 kr. for et hold incl. forberedende møder, materialer o.l. + moms og transportudgifter
Hertil udgift for ophold og forplejning.
Klippekort: 50.000 kr for 6 halve opfølgningsdage ex moms og transport

Bogen “Mød konflikten” af Nethe Plenge (Hans Reitzel, 2008) er basismateriale for kurset.