For hvem?

Konfliktløsning – for alle mennesker på arbejde og i forening
Jeg står til rådighed for fagfolk og foreningsmennesker, der ønsker at arbejde med deres fag-personlighed og at kommunikere klart og præcist i vanskelige eller fastlåste situationer. For eksempel:

* Lærere og pædagogisk personale 
Den omfattende Folkeskolereform er uomgængelig. Meget – nogle vil sige alt! – er vendt på hovedet, når skolerne starter efter sommerferien i august 2014. Når arbejdslivsstilen forandres, bliver vi mere sårbare og naturligt tilbøjelige til at holde fast i vores eget perspektiv – med fare for, at små og store uenigheder udvikler sig til opslidende konflikter.
* Ledere med personaleansvar 
Det er et ensomt hverv at være leder. Det gælder ledere på alle niveauer – fra den første blandt ligemænd – afdelingslederen, værkføreren – til chefer i større organisationer. Lederen skal træffe afgørelser, der har stor betydning for såvel mennesker som økonomi – og her kommer man ofte i tvivl.

* Medarbejdere i produktion og administration 
På næsten alle arbejdspladser organiseres arbejdet i fladere strukturer og i arbejdsgrupper og team. Det forudsættes ofte, at medarbejderne har kvalifikationer til at få dette samarbejde til at fungere. Meget ofte har de! Langt de fleste besidder samarbejdsevner og dialogiske kompetencer. Men mange kan have glæde af at få set kommunikationen og samarbejdet efter i sømmene for at undgå opslidende uoverensstemmelser og konflikter, som kunne have været udgået, hvis gruppen eller teamet i fællesskab havde indarbejdet nogle enkle værktøjer til daglig brug.

* Kunstnergrupper, musikgrupper, teaterfolk 
Det kunstneriske udtryk kommer indefra – og netop kunsten består i at give det indre univers et kreativt, musisk udtryk. Ofte slår det talte sprog slet ikke til i den kunstneriske sammenhæng. Kunstneren blotter sider af sig selv – og kan være sårbar i sit virke. Kunstnere samarbejder også, indbyrdes og med andre faggrupper. Går samarbejdet skævt, kan det opleves smertefuldt og meget personligt.

* Foreninger, bestyrelser og politiske grupper 
Når man er aktiv i forenings-og partiarbejde, er det fordi man brænder for en sag. Derfor kan bølgerne gå højt. Det kan være meget svært at lytte for at forstå, den konstruktive dialog bliver til en diskussion eller en forhandling – eller et mismask, som fører konflikter med sig. Interesser, holdninger og værdier kolliderer, mistro tager over – og den fælles sag vil lide under det.