Hvordan arbejde med konflikter?

Konfliktløsning

Alle kan selvfølgelig lære selv at klare deres konflikter. Nogle gange skal man have en hånd med.

Mens konfliktpersonerne stadig kan tale sammen, omend anspændt, består konfliktløsningen ofte af afklarende samtaler, rådgivning og vejledning eller af møder og kreative gruppeprocesser i et dynamisk samspil med deltagerne selv.

Konfliktmægling 
Når mennesker i konflikt ikke længere kan tale sammen, kan en mægler (mediator), hidkaldes som samtale- eller mødeleder.

Konfliktmægleren er en uvildig, neutral person som kan hjælpe parter i en fastlåst konflikt. Hjælpen er udpræget hjælp til selvhjælp, idet parterne selv støttes i at komme frem til indsigt og gensidige forståelse, der er nødvendig for at komme frem til en løsning af konflikten.

At mægleren skal være neutral og uvildig betyder, at mægleren ikke har interesse i et særligt udfald eller en særlig løsning på konflikten eller på anden måde er personligt involveret i sagen eller parterne.

Mæglingsforløbet
Konfliktmægling foregår som regel i et forløb over nogen tid. Eventuelt indledes med møder med hver af parterne, hvor mægleren fortæller om, hvad en mægling drejer sig om. Herefter aftales et eller flere mæglingsmøder, som ofte varer en-tre timer ad gangen.

Fortrolighed
Mægleren er parternes fortrolige. Det er afgørende, at der er helt klare aftaler mellem mægleren og parterne om, hvad der kan fortælles videre. Konfliktmægling kan også gennemføres for og med grupper.