Hvad er det med de konflikter?

Konfliktens væsen

Konflikten opstår, når et mellemværende har givet revner i tilliden mellem mennesker. Når det er den anden, der bliver problemet, snarere end den mere håndterlige, konkrete sag. Konflikten giver sig udtryk i, at parterne ikke længere kan tale ordentligt til og om hinanden. Bebrejdelser og opgivelse præger det indbyrdes forhold.
De fleste mennesker håber på, at det går over af sig selv, alt imens konflikten bygger sig op og slår rod.

Konflikter er ressourcekrævende.
Hvad end konflikten er mellem enkeltpersoner, grupper, nationer eller organisationer, fokuserer man på sig selv og på sit eget. Man mister overblikket, og hensynet til helheden og fællesskabet forsvinder.
Både menneskelige, sociale, materielle og økonomiske ressourcer går til spilde i uforløste konflikter. Derfor er det altid en overvejelse værd, hvordan man bedst tager hånd om konflikten. Vi kan være bange for at gøre ondt værre ved at åbne for konflikten, men måske skal vi huske at spørge os selv, om vi ikke gør ondt værre ved at se den anden vej?

Nøglen til konfliktløsning er dialog.
Dialogen går ud på at undersøge et emne ud i alle hjørner og kroge.
Målet er at belyse emnet bedst muligt, så man kan blive klogere, mere oplyst.
I dialogen kommer vi et skridt under standpunkter og markeringer.