Hvordan?

Hvordan?

Jeg forestår blandt andet:

Dialogisk sparring med ledere og konsulenter
Samtaler med ledere, der har brug for at vende en indviklet personalesituation med en uvildig person. I en dialog undersøger og belyser vi situationen, så lederen kan træffe sin beslutning på et velovervejet grundlag. Desuden kan jeg sætte ledergrupper og kollegiale grupper i gang med indbyrdes dialogisk sparring.

Kurser, temadage og personaletræning om dialog
Dialogen er en ret disciplineret samtaleform. Vi kommer let til at diskutere med det mål at overbevise hinanden – eller vi kan komme til at indlede forhandlinger undervejs. Og det leder ikke til dialogens mål: en større gensidig forståelse.

Vejledning og kurser i mødetilrettelæggelse og mødeledelse.
Hvorfor spilde tiden på møder, der kunne være effektive og effektfulde samarbejdstimer?
Mødeledelse og mødedeltagelse kan læres.
Jeg tilrettelægger lokale træningsbaner og kurser.