Hvad?

Den professionelle samtale

Den professionelle samtale kræver forberedelse, målretning og på en gang fasthed og samtidig evne til indlevelse. Dette kan læres i undervisning med aktiv træning.

Udviklingssamtaler og gruppeudviklingssamtaler
Arbejdet organiseres i fladere hierarkier end tidligere – ansvar og kompetence lægges ud til afdelingen, til arbejdsgruppen og til den enkelte medarbejder. Samtidig sker udviklingen med en hast, som det er vigtigt både at erkende og at styre. Udviklingssamtaler skal være udviklende både for medarbejderne og for organisationen.

De vanskelige samtaler
Det kan være nødvendigt at give kolleger eller medarbejdere en ubehagelig besked. Men det er ikke nødvendigt, at beskeden overbringes på en ubehagelig måde. De vanskelige samtaler kan faktisk være udviklende og lærerige for begge parter, når de gribes ordentligt an.

Møder
Møder skal være effektive, produktive og konstruktive.
Vi skal vide klart, hvorfor vi er med til mødet, hvilken indsats, der forventes af os og – når det er relevant: hvilket beslutningsniveau, vi befinder os på. Alt for ofte sygner møder hen, fordi de tilrettelægges forkert. Målet står ikke klart for alle og kommunikationsformen leder ikke hen til målet.