Professionelle samtaler

Bevidst og målrettet kommunikation i møder og under samtaler er forudsætning for et godt samarbejde

Brug ressourcerne bedst muligt

Arbejdspladsen bruger mange ressourcer på møder og samtaler. Derfor skal samtalerne føres professionelt og målbevidst med fokus på arbejdet og arbejdslivet – og med takt og med anstændighed som grundlæggende etisk princip.

Jeg arbejder med dialogen som udforskende og undersøgende princip i forbindelse med arbejdspladsens professionelle samtaler. 
Men dialog alene gør det ikke. Nogle forhold kræver forhandling, andre en faglig diskussion, atter andre en solid og konkret handlingsplan. 

Hvad?

Den professionelle samtale

Den professionelle samtale kræver forberedelse, målretning og på en gang fasthed og samtidig evne til indlevelse. Dette kan læres i undervisning med aktiv træning.


Udviklingssamtaler og gruppeudviklingssamtaler
Arbejdet organiseres i fladere hierarkier end tidligere – ansvar og kompetence lægges ud til afdelingen, til arbejdsgruppen og til den enkelte medarbejder. Samtidig sker udviklingen med en hast, som det er vigtigt både at erkende og at styre. Udviklingssamtaler skal være udviklende både for medarbejderne og for organisationen.

De vanskelige samtaler
Det kan være nødvendigt at give kolleger eller medarbejdere en ubehagelig besked. Men det er ikke nødvendigt, at beskeden overbringes på en ubehagelig måde. De vanskelige samtaler kan faktisk være udviklende og lærerige for begge parter, når de gribes ordentligt an. 

Møder
Møder skal være effektive, produktive og konstruktive. 
Vi skal vide klart, hvorfor vi er med til mødet, hvilken indsats, der forventes af os og – når det er relevant: hvilket beslutningsniveau, vi befinder os på. Alt for ofte sygner møder hen, fordi de tilrettelægges forkert. Målet står ikke klart for alle og kommunikationsformen leder ikke hen til målet. 

Hvordan?

Jeg forestår blandt andet:

Dialogisk sparring med ledere og konsulenter
Samtaler med ledere, der har brug for at vende en indviklet personalesituation med en uvildig person. I en dialog undersøger og belyser vi situationen, så lederen kan træffe sin beslutning på et velovervejet grundlag. Desuden kan jeg sætte ledergrupper og kollegiale grupper i gang med indbyrdes dialogisk sparring. 

Kurser, temadage og personaletræning om dialog
Dialogen er en ret disciplineret samtaleform. Vi kommer let til at diskutere med det mål at overbevise hinanden – eller vi kan komme til at indlede forhandlinger undervejs. Og det leder ikke til dialogens mål: en større gensidig forståelse.

Vejledning og kurser i mødetilrettelæggelse og mødeledelse.
Hvorfor spilde tiden på møder, der kunne være effektive og effektfulde samarbejdstimer?
Mødeledelse og mødedeltagelse kan læres. 
Jeg tilrettelægger lokale træningsbaner og kurser.

Hvem?

Kurser og træning i professionel samtaleledelse er en basal og nødvendig kompetence for såvel medarbejde som ledere; ja, for enhver, der skal begå sig i et samarbejde, for eksempel i foreninger og lignende.
Deltagelse kræver engagement og en indstilling på at træne aktivt med cases og egne eksempler.

 

Kurser o.l

Jeg forestår:

- enkeltdage med oplæg og træningsøvelser

- længere kursusforløb:
Den nødvendige, vanskelige samtale
Samtale- og møde ledelse på arbejdspladsen

Kurserne forløber som tre internatkurser à tre dages varighed, fordelt over et halvt år
De enkelte kurser tilrettelægges i samarbejde med rekvirenten, og bygger på oplæg i kombination med aktive træningsøvelser ud fra deltagernes erfaringer og behov.

Holdstørrelse på max. 12

Pris for undervisningen, netto (2010): 120.000 kr ex. moms

Samlet kursuspris vil afhænge af forplejnings- og opholdsudgifter.

NYT: Kurser kan planlægges i samarbejde med professionel skuespiller. Her får deltagerne for alvor deres færdigheder sat på prøve under en realistisk og samtidig udfordrende måde. Rollespil etableres ud fra de opgaver, deltagerne selv har brug for at blive udfordret på.